3 marca 2023

Raport bieżący ESPI nr 6/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Załącznik do raportu

24 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 5/2023

Zawarcie istotnej umowy.

9 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 4/2023

Zawarcie istotnej umowy.

3 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 3/2023

Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 MAR

Załącznik do raportu

1 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 2/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Załącznik do raportu

27 stycznia 2023

Raport bieżący ESPI nr 1/2023

Zawarcie istotnej umowy

22 lipca 2022

Raport bieżący ESPI nr 1/2022

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

31 stycznia 2023

Raport bieżący EBI nr 1/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

30 grudnia 2022

Raport bieżący EBI nr 1/2022

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Załącznik do raportu

10 lutego 2023

Raport okresowy EBI nr 2/2023

Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

Załącznik do raportu