8 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 18/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r. o godz. 12.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany statutu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

8 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 17/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Pawła Karpińskiego, złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

 

 

8 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 16/2023

Zawarcie listu intencyjnego

 

 

 

8 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 15/2023

 

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Sp.k., złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

 

 

31 lipca 2023

Raport bieżący ESPI nr 14/2023

Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta.

 

31 lipca 2023

Raport bieżący ESPI nr 13/2023

Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2023 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia od Huberta Sommerrey oraz Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Sp.k., złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomień znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

21 lipca 2023

Raport bieżący ESPI nr 12/2023

Zawarcie istotnej umowy

6 lipca 2023

Raport bieżący ESPI nr 11/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.

27 czerwca 2023

Raport bieżący ESPI nr 10/2023

Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia od Pana Adama Kalisiaka, złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Treść zawiadomień znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

2 czerwca 2023

Raport bieżący ESPI nr 9/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w Poznaniu. Miejscem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna (na parterze) w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce, proponowane zmiany statutu oraz projekt nowego tekstu jednolitego statutu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

18 maja 2023

Raport bieżący ESPI nr 8/2023

Zawarcie listu intencyjnego z ABO Securities.

24 marca 2023

Raport bieżący ESPI nr 7/2023

Zawarcie istotnej umowy.

3 marca 2023

Raport bieżący ESPI nr 6/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

24 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 5/2023

Zawarcie istotnej umowy.

9 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 4/2023

Zawarcie istotnej umowy.

3 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 3/2023

Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 MAR

1 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 2/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Załącznik do raportu

27 stycznia 2023

Raport bieżący ESPI nr 1/2023

Zawarcie istotnej umowy

22 lipca 2022

Raport bieżący ESPI nr 1/2022

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI