Kontakt dla inwestorów oraz mediów:

Sylwia Czepiżak
e-mail: sczepizak@olymp1972.com
tel.: 602 373 577

Autoryzowany Doradca::

INC Spółka Akcyjna
ul. abpa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań
www.incsa.pl
e-mail: biuro@incsa.pl
tel.: +48 (61) 851 86 77

Animator rynku:

Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
www.bdm.com.pl
e-mail: bdm@bdm.com.pl
tel.: 33 812-84-40