Zarząd OLYMP S.A. funkcjonuje w składzie:

 • Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu
  Sylwia Czepiżak ukończyła studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 2002 roku związana z branżą fitness jako trener, szkoleniowiec i osoba zarządzająca zespołem. Doświadczenie zawodowe zdobyła w prestiżowych klubach fitness w Polsce i za granicą (Holandia, Szwecja).

 

Rada Nadzorcza OLYMP S.A. funkcjonuje w składzie:

 • Aldona Zambroziewicz-Moczulska
  Aldona Zambroziewicz-Moczulska jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: prawo oraz ukończyła studia menadżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zawodowo Aldona Zambroziewicz-Moczulska od kilku lat zajmuje stanowisko dyrektora finansowego.
  Pani Aldona Zambroziewicz-Moczulska spełnia kryteria niezależności, o których mowa w pkt. 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, w tym brak jest rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 

 • Dominik Hauser
  Dominik Hauser jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Gospodarka Przestrzenna, jak również absolwentem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek: szacowanie nieruchomości. Zawodowo Dominik Hauser od kilku lat specjalizuje się w usługach finansowych dla firm i osób fizycznych, kredytach, leasingach, inwestycjach kapitałowych, faktoringu, ubezpieczeniach.
  Pan Dominik Hauser spełnia kryteria niezależności, o których mowa w pkt. 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, w tym brak jest rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 

 • Krzysztof Sommerrey
  Krzysztof Sommerrey jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność Komputerowe Systemy Sterowania. Zawodowo Krzysztof Sommerrey od kilku lat specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania.
  Pan Krzysztof Sommerrey spełnia kryteria niezależności, o których mowa w pkt. 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, w tym brak jest rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 

 • Marta Buszewska-Hauser
  Marta Buszewska-Hauser jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Psychologia. Zawodowo Pani Marta Buszewska-Hauser od kilku lat specjalizuje się w zarządzeniu przedsiębiorstwem i rekrutacją pracowników.
  Pani Marta Buszewska-Hauser spełnia kryteria niezależności, o których mowa w pkt. 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, w tym brak jest rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
   

 

 • Rajmund Świtajski
  Rajmund Świtajski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W 1982 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Zawodowo Pan Rajmund Świtajski od kilku lat zajmuje się obrotem produktami smarnymi.
  Pan Rajmund Świtajski spełnia kryteria niezależności, o których mowa w pkt. 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, w tym brak jest rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.