Zarząd OLYMP S.A. funkcjonuje w składzie:

 • Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu
  Sylwia Czepiżak ukończyła studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 2002 roku związana z branżą fitness jako trener, szkoleniowiec i osoba zarządzająca zespołem. Doświadczenie zawodowe zdobyła w prestiżowych klubach fitness w Polsce i za granicą (Holandia, Szwecja).

 

Rada Nadzorcza OLYMP S.A. funkcjonuje w składzie:

 • Aldona Zambroziewicz-Moczulska
  Aldona Zambroziewicz-Moczulska jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: prawo oraz ukończyła studia menadżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zawodowo Aldona Zambroziewicz-Moczulska od kilku lat zajmuje stanowisko dyrektora finansowego.

 

 • Dominik Hauser
  Dominik Hauser jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Gospodarka Przestrzenna, jak również absolwentem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek: szacowanie nieruchomości. Zawodowo Dominik Hauser od kilku lat specjalizuje się w usługach finansowych dla firm i osób fizycznych, kredytach, leasingach, inwestycjach kapitałowych, faktoringu, ubezpieczeniach.

 

 • Krzysztof Sommerrey
  Krzysztof Sommerrey jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność Komputerowe Systemy Sterowania. Zawodowo Krzysztof Sommerrey od kilku lat specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania.

 

 • Paweł Konieczkowski
  Paweł Konieczkowski jest absolwentem Zespołu Szkół Ochrony Środowiska (2002) na kierunku technik wentylacji i instalacji sanitarnych. Od 2010 roku prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z działalnością emitenta.

 

 • Magdalena Konieczkowska
  Magdalena Konieczkowska jest absolwentem Zespołu Szkół Ochrony Środowiska (2004) na kierunku Kształtowanie Środowiska.