Dobre praktyki

Statut spółki
Tekst jednolity statutu (obowiązujący od 23.11.2023 r.)

Statut spółki
Tekst jednolity (obowiązujący od 01.08.2023 r.)

Statut spółki
Tekst jednolity – stan na dzień 01.12.2022 r.

Regulamin Zarządu
Uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 24 czerwca 2020 r.

Oferta
język polski

Oferta
język angielski