Spółka stawia na model biznesowy, w którym jest dostawcą wysokiej jakości sprzętu fitness i kompleksowego wsparcia dla swoich partnerów biznesowych dystrybutorów / klientów, oraz jest partnerem blisko współpracującym z rynkiem, opiera się na budowaniu własnej sieci sprzedaży B2B i B2C (kluby fitness, centra sportowe)

Obecna działalność Spółki jest obarczona nieznacznym ryzykiem związanym z niespłacalnością należności przez odbiorców. Spółka przeciwdziała powyższemu ryzyku poprzez zawieranie w miarę możliwości kontraktów z dostawami na warunkach przedpłaty, w tym min. 30 % przedpłaty przed rozpoczęciem produkcji zlecenia i 100% przedpłaty przed dostawą, lub akredytywy dokumentowej. Dostawy realizowane są na bazie Ex-Works, CIF lub CFR (wg Incoterms 2010), a więc ryzyko płynące z transakcji jest przesunięte na stronę kontrahenta.

Mając na uwadze budowę przewagi konkurencyjnej w obszarze wsparcia finansowania sprzedaży, Spółka w swojej strategii zakłada uelastycznienie warunków płatności i dostaw. Co do zasady strategia będzie realizowana w oparciu o instrumenty pomocowe finansowania , lub instytucje komercyjne, w szczególności instrumenty obejmujące faktoring oraz finansowanie należności z funkcją ich ubezpieczenia.

Elastyczność w tym obszarze pozwoli Spółce na oferowanie dogodniejszych warunków handlowych przy zawieraniu kontraktów i realizacji zamówień oraz zwiększenie wolumenu sprzedaży.