Spółka stawia na model biznesowy, w którym jest dostawcą wysokiej jakości sprzętu i usług fitness wraz z kompleksowym wsparciem dla swoich partnerów biznesowych, dystrybutorów i klientów, oraz jest partnerem blisko współpracującym z rynkiem. W ten sposób Spółka pozycjonuje swoją ofertę produktową, aby w efektywny sposób odpowiedzieć na potrzeby klientów i dopasować rozwiązania najkorzystniejsze do modelu biznesowego klientów i ostatecznych konsumentów.

OLYMP S.A. realizuje sprzedaż poprzez zdywersyfikowany zestaw kanałów dystrybucyjnych do klientów B2B oraz do klientów indywidualnych poprzez sklep internetowy. Spółka realizuje strategię działania w oparciu o model biznesowy, skierowany do klientów w trzech segmentach rynku fitness.

Kluby Fitness

Segment klubowy jest kluczowym w strategii firmy i stanowi obecnie główne źródło przychodów w strukturze sprzedaży Spółki. Model biznesowy B2B adresowany do segmentu klientów, którymi są kluby fitness (zarówno istniejące jak i nowo zakładane),

Z punktu widzenia analizy SWOT, spółka posiada w tym obszarze największe doświadczenie i kompetencje, które powinna wykorzystywać i rozwijać.

 

Rynki Wertykalne

Model biznesowy B2B Rynki Wertykalne adresowany jest do podmiotów nienależących bezpośrednio do branży fitness: hotele i centra spa, siłownie, ośrodki sportowe, rehabilitacyjne, pro-zdrowotne, turystyczne oraz klientów korporacyjnych.

Model biznesowy B2B Rynki Wertykalne jest bardzo atrakcyjny z uwagi na podobieństwo oferty i synergie z modelem B2B Kluby Fitness.

 

Klienci Indywidualni

Model biznesowy B2C kierowany za pośrednictwem Internetu do osob aktywnych fizycznie, dbających o zdrowie, korzystających regularnie z Internetu .

Sprzęt spółki OLYMP S.A. jest projektowany i tworzony jest w Polsce. Pracownicy Olymp S.A. odpowiedzialni są za zaprojektowanie oraz określenie specyfikacji i funkcjonalności danego sprzętu, które sprawiają, że jest ono unikatowe. Po stronie Spółki leży ponadto kontrola każdego z etapów produkcji. Zleceniu zewnętrznym podmiotom podlega natomiast zmontowanie urządzenia. Korzystanie z usług montażowych realizowanych przez wyspecjalizowane fabryki posiadające odpowiednie zaplecze oraz majątek produkcyjny sprawia, że Olymp S.A. posiada dostęp do odpowiednich linii produkcyjnych, a tym samym posiada elastyczność produkcyjną i kosztową.