Informacje finansowe Spółki OLYMP S.A. za rok 2021 oraz III kwartał 2022 r. wraz z danami porównawczymi za III kwartał 2021 r. znajdują się w Dokumencie Informacyjnym, który jest dostępny również na stronie internetowej Spółki (zakładka „Relacje inwestorskie” i dalej  „Ład korporacyjny”).

Informacje finansowe Spółki OLYMP S.A., począwszy od informacji za IV kwartał 2022 r., będą publikowane w ramach odpowiednich raportów okresowych. Opublikowane raporty okresowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki (zakładka „Relacje inwestorskie” i dalej „Raporty”).

Spółka OLYMP S.A. nie publikuje prognoz finansowych.