W latach 2018 i 2019 Spółka zwiększyła przychody netto ze sprzedaży z kwoty 633.755,24 zł osiągniętej w roku 2017 do kwoty 1.820.129,16 zł osiągniętej w roku 2019. Wynik netto wzrósł w tym okresie z poziomu ujemnego (‑218.780,34 zł) do zysku w wysokości 84.019,27 zł.

Pozytywny trend wynikowy z lat 2018-2019 kontynuowany był przez Olymp S.A. jeszcze w pierwszym kwartale 2020 roku, aż do drugiej połowy marca, kiedy otoczenie rynkowe dotknęły zmiany związane z panującą pandemią.

W prognozach na rok 2020 Olymp S.A. wskazuje wsparcie publiczne w drugim kwartale bieżącego roku. Jako, że od dnia 6 czerwca otwarte są siłownie i kluby fitness Spółka zakłada wzrost zamówień i idący za tym wzrost przychodów ze sprzedaży.

Prognozy te uwzględniają wzrost konkurencyjności na rynku związany zarówno ze spadkiem popytu ze strony klientów, którzy znajdują się z znacząco gorszej sytuacji finansowej niż na początku roku, ale też i ze wzrostem podaży na rynku sprzętu używanego, związanego upadłościami lub z trwałym ograniczeniem działalności niektórych klubów fitness i połączoną z tym wyprzedażą posiadanego przez nie sprzętu. OlympS.A. zakłada, że czynniki te są tymczasowe i pozwolą na jeszcze dynamiczniejszy wzrost rynku sprzętu siłowego w perspektywie wieloletniej.

Prognoza finansowa

Prognoza została sporządzona w oparciu o bieżący portfel zamówień, którego realizacja przewidziana jest do końca 2020 r. Spółka szacuje, że łączne przychody w 2020 r. przekroczą 3 mln PLN. W konsekwencji sezonowości, która występuje w branży fitness, 61% przychodów zaplanowane zostało na IV kwartał 2020 roku. Wpływ na taki rozkład sprzedaży ma również pandemia koronawirusa, która wpłynęła na decyzje zakupowe klientów. Na portfel zamówień Spółki składają się zamówienia takich podmiotów jak kluby fitness, hotele czy ośrodki sportu i rekreacji. Spółka prowadzi również sprzedaż usług związanych z serwisem sprzętu fitness oraz dociera do swoich klientów poprzez sklep internetowy.

W 2020 r. Spółka planuje wygenerowanie zysku netto na poziomie 289 tys. PLN, co przekłada się na rentowność netto na poziomie 9,5%. Wskaźnik EBITDA szacowany jest na poziomie 373 tys. PLN co daje rentowność EBITDA wynoszącą ponad 12%.