Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 13 lutego 2024 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 9 maja 2024 r.
  • raport roczny za 2023 r. – 29 maja 2024 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 12 sierpnia 2024 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 7 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.