Struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu:

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w głosach (%)
Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. 4 072 727 28,09 % 4 872 727 31,85 %
Hubert Sommerrey [1] 889 140 6,13 % 889 140 5,81 %
Robert Wojciechowski 1 850 000 12,76 % 1 850 000 12,09 %
Paweł Karpiński [2] 2 000 000 13,79 % 2 000 000 13,07 %
Pozostali 5 687 796 39,23 % 5 687 796 37,18 %
RAZEM 14 499 663 100 % 15 299 663 100 %

[1] Hubert Sommerrey jest komplementariuszem spółki Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k., razem z tą spółką posiada łącznie 5 761 867 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu OLYMP S.A., co stanowi w zaokrągleniu 37,66 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

[2] do stanu posiadania, o którym spółka OLYMP S.A do tej pory została poinformowana, dodano ilość akcji objętych w ramach emisji akcji serii F.